18° Açık
 • Yücel KAYA

  Şalpazarı Araştırma Derneği Başkanı Şalpazarı kültür elçisi. www.salpader.org.tr
 • Şalpazarı’nın verimsiz olduğu, arazi yapısı itibarıyla tarıma uygun olmadığı gibi söylemler sıkça gündeme gelir. Oysa biraz özen gösterildiğinde çok özel koşullar istemeyenler haricinde hemen hemen pek çok bitki yöremizde yetiştirilebilir. Günümüzde, ulaşım ve iletişim imkanlarının çok rahat hale gelmesi sebebiyle eskiden dünyanın çok değişik bölgelerinde bilinen bitki çeşitleri, meraklıları tarafından uygun olan her yerde yetiştirilebiliyor. […]
 • “1226 hicri senesinde Lazistan havalisinde müthiş bir taun hastalığı zuhur edip bu havaliyi kasıp kavurmuştur. Halk cenazelerini defnedemeyip ölüleri meydanda kalmıştır. Sağ kalanlar hastalarını bırakıp dağlara kaçmışlarsa da, onların pek çoğu dağlarda açlıktan ölmüşlerdir. Çocukluk zamanımızda akrabamızdan ihtiyar bir kadının anlattığına göre büyük taun senesi kendisi dağlarda doğmuş imiş.”* Salgın hastalık, belli bir insan popülasyonunda, […]
 • Şalpazarı Mutfağı Ağustos 27, 2020 16:50
  Mutfak, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde iki anlama gelir:   1-Yemek pişirilen yer, aş damı,   2-Yiyecek kültürünün tamamı.1   Bir toplumun sahip olduğu kültürel değerler, toplumların yaşam biçimlerini, yeme-içme alışkanlıkları üzerinde etkilidir. Farklı toplumların, farklı kültürlere sahip olduğu bir gerçektir. Türk toplumu da, yemek çeşitleri, tadı, özelliği bakımından diğer topluluklara göre farklılıklar göstermektedir. Yeme içme […]
 • Şalpazarı Sözlüğü Ağustos 27, 2020 16:44
  A Abıla:Abla Abıl ayı:14 Nisan-13 Mayıs arasındaki süreye verilen isim. Aca:Acaba Acans:Televizyon ve radyoda haberler. Acıbuğu:Ateşten yeni inmiş, çok sıcak. Acısu:Maden suyu Acışmak:Canı yanmak, acımak. Açacak:Kalemtraş. Adam:Koca ,eş. Afgurmak:Boş boş konuşmak,havlamak. Aga:Büyük ağabey, kardeş. Agacuk:Küçük çocuklara söylenen bir hitap şekli. Ağaç çakalı:Sincap. Ağasar:Ağasar Deresi vadisine halk arasında verilen isim. Ağaşak(Baştaki a uzun söylenir):İp eğirirken ereceğin […]