12° Açık
  • Ercan Kandemir

    Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi Yüksek Lisansı yaptı. Şalpazarı Araştırma Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptı. Yıllarca Şalpazarı ilçesinde yerel habercilikle uğraştı.
  • Ordu iline bağlı Ulubey ilçesinin kurucusu Uluğ Bey’in mezarı Prof. Dr. Necati DEMİR’in araştırmaları sayesinde bulundu. Bu çok sevindirici haber bölgemizin yerel tarihinin aydınlanması açısından çok çok önemlidir. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre Ulubey ilçesi, veba hastalığı nedeniyle Ordu Gölköy ilçesinin Şimşirlik köyünden gelenlerin kurduğu bir ilçedir. Verilen bilgilere göre […]
  • İÇ ANADOLU’DA KAYIP ÇEPNİLER Eylül 8, 2020 03:00
    Bugün Çepni olarak kabul ettiğimiz, Malazgirt Savaşı’nda büyük yararlılıklar gösteren Danişmend Ahmet Gazi Bey ile beraber 1080 yılında İç Anadolu’da Sivas merkezli Danişmendli Devleti’ni kurmuştuk.   İç Anadolu’da hızlı bir şekilde fetih ve Türkleşme faaliyetleri yürüttük. Danişmendli yıkıldıktan sonra Çepniler Anadolu’nun dört bir yanında Karesioğulları, Dulkadiroğulları, Hacıemiroğulları, Tacettinoğulları gibi beylikler kurdular ancak İç Anadolu’da kalanlara […]
  • Serenderler ile ilgili yaptığım bir Yüksek Lisans tezi için Trabzon ili Şalpazarı ilçemizin kısa bir tarih araştırmasını da yapmıştım. Şalpazarı tarihi bölümünü sizlerle paylaşmak istedim. Şalpazarı’nın Coğrafi Konumu Doğu Karadeniz’de yer alan Trabzon 4664 km² yüz ölçümüne sahiptir. Trabzon’un kuzeyde Karadeniz’e kıyısı bulunmaktadır ve doğuda Rize, güneyde Bayburt ve Gümüşhane, batıda Giresun illeri ile sınırları […]
  • Çepni Boyu; Oğuzlar’ın 24 boyundan olan Gök Han’ın soyundan gelen büyük bir boydur. Çepnilerin illk var olduğu topraklar Ötüken’i de içerisine Baykal Gölü civarıdır. Ötüken’in halen kesin yeri belli olmamakla birlikte Çerpniler Baykal Gölünün güney kısımlarında var olmuştur. Ötüken’in de bu civarlarda olduğu var sayılmaktadır. Bugün Anadolu’nun dört bir yanına yayılan, Balkanlarda, Güney ve Kuzey […]