18° Açık

Vajina daraltma, sıkılaştırma – vajinoplasti (vaginal tightening, firming – vaginoplasty)

Vajina Daraltma, Sıkılaştırma – Vajinoplasti Vaginal Tightening, Firming – Vaginoplasty İlerleyen yaş, vajinal doğum veya doğum kesisinin kötü …
Sağlık - Eylül 9, 2020 11:36 A A

Vajina Daraltma, Sıkılaştırma – Vajinoplasti

Vaginal Tightening, Firming – Vaginoplasty

İlerleyen yaş, vajinal doğum veya doğum kesisinin kötü onarımı gibi sebeplerle vajenin iç ve giriş kısmı bollaşabilir.

The interiors and opening of the vagina may loosen due to aging, vaginal delivery, or bad recovery of delivery incision.

Cinsel isteksizlik, his kaybı, vajenden ses gelmesi, vajenden hava kaçağı gibi şikayetler oluşabilir. Bu şikayetler kadının özgüvenini kaybetmesine, eşlerin cinsel ilişkiden haz almamasına sebep olabilir.

Neyse ki bu durumu düzeltilebilecek yollar var.

Hasta tercihine ve vajinal bolluğun derecesine göre cerrahi veya cerrahi olmayan tedaviler uygulanabilir.

Devrim niteliğindeki teknolojik gelişmelerle Lazer veya Radyo frekansı kullanılarak güvenli, basit, ağrısız, hızlı ve anında sonuçlarla vajinal sıkılaştırma yapılabilir. Cerrahi operasyonlarla da kaslar ve dokular sıkılaştırılır, fazla vajinal doku çıkarılır, vajinal açıklık ve kanalın boyutu küçültülür. Yetenekli ve deneyimli ellerde yapılan işlem sonrası ilişki sırasında daha zevkli bir deneyim elde edilir.

Prosedür fiyat ve ihtiyaç olarak da sadece zengin ve ünlülere özgü bir işlem olmaktan çıkmıştır.

Vajinal problemlerinizi hafife almayın, gelin sizlerle vajinoplastinin avantaj ve dezavantajlarını konuşalım.

This loosening may cause complaints such as loss of sexual appetite, loss of sensation, vaginal noises, and vaginal flatulence. Such complaints may cause the woman to lose her self-confidence, and the couples to take no pleasure in sexual intercourse.

Luckily there are ways to fix this.

Surgical or non-surgical treatments can be applied depending on the patient’s preference and the degree of vaginal looseness.

Thanks to revolutionary technological advancements, safe, simple, painless, quick vaginal tightening and firming with instant results can be achieved by using Laser or Radio Frequencies. It is also possible to tighten muscles and tissues, remove excess vaginal tissue, and downsize the vaginal opening and canal by surgical operations. After the procedure carried out by talented and experienced hands, more pleasure is taken during sexual intercourse.

In terms of price and need, this procedure is no more monopolized to the rich and the celebrities.

Do not underestimate your vaginal problems; let’s talk about the advantages and disadvantages of vaginoplasty.

Vajina Daraltma (Vajinoplasti) Nedir?

İlerleyen yaş, fazla kilo alıp verme, hormonal eksiklikler, vajinal doğum veya doğum kesisinin (epizyotomi kesisi) kötü iyileşmesi gibi sebeplerle vajinanın iç çapı genişleyebilir, giriş bölümü bollaşabilir. Vajina daraltma (Vajinoplasti), kadın genital organı olan vajinada bollaşmaya neden olan fazla dokuyu çıkararak veya tekrar restore ederek vajinal duvarların çapını azaltmayı amaçlar. Eş zamanlı olarak yumuşak dokuları onararak perineal / pelvik taban kaslarını yeniden yapılandırmak amacıyla planlanan rekonstrüktif bir prosedürdür. Vajina daraltma ameliyatı ile vajina estetik olarak daha çekici hale gelirken, cinsel ilişki sırasında alınan haz da artar.

Vajina daraltma ameliyatı tüm vajina gençleştirme prosedürleri ile bir arada uygulanabilir. Böylece hem vajinanın hem de labiumların (vajen iç ve dış dudaklarının) görünümü aynı anda iyileştirilerek; pelvik taban kasları sıkılaştırılabilir, renk açma ile tonlama sorunları giderilebilir, vajina ve anüs arasındaki perineal vücut dokusu güçlendirilebilir, kas kuvvetini artırarak vajinanın istemli kontrolü sağlanabilir.

What is Vaginoplasty?

The internal diameter of the vagina may increase, its opening may loosen due to aging, excessive weight changes, hormonal insufficiencies, vaginal delivery, or bad recovery of delivery incision (episiotomy incision). The purpose of vaginoplasty is to reduce the diameter of the vaginal walls by removing or restoring the excess tissue that causes loosening of the vagina that is the female genital organ. It is a reconstructive procedure planned to restructure the perineal/pelvic floor muscles by repairing the soft tissues simultaneously. In consequence of vaginoplasty, the vagina becomes aesthetically more attractive, and the pleasure received from sexual intercourse increases.

The vaginoplasty can be carried out together with all vaginal rejuvenation procedures. In this way, the appearances of both the vagina and the labia are improved simultaneously; the pelvic floor muscles can be tightened; the hue problems can be solved with bleaching, the perineal body tissue between the vagina and the anus can be strengthened, and the voluntary control of the vagina can be achieved by increasing the muscle strength.

Vajina Daraltma (Vajinoplasti) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Vajina daraltma (Vajinoplasti) ameliyatı, hastane ortamında, genel anestezi altında yaklaşık 1 saat süren bir operasyondur. Ameliyat sonrası kişi genellikle hemen ya da 1 gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edilir.

Vajina daraltma ameliyatında, vajinada bollaşmaya neden olan fazla doku çıkarılır veya tekrar restore edilir, gevşek olan kaslar sıkılaştırılır ve kesik kenarlar birbirine yakınlaştırılarak dikilir. Vajina daraltma ameliyatında amaç; vajen alt duvarında yer alan ve iki taraflı olarak pelvis tabanını meydana getiren kasları birbirine yakın hale getirmektir. Ameliyatın dikiş izleri içeride kalır bu nedenle dışarıdan ameliyatın izlerini anlamak mümkün değildir.

How is the Vaginoplasty Operation done?

Vaginoplasty is an operation that is done in hospital under general anesthesia and takes almost 1 hour. After the operation, the person is discharged generally immediately, or after 1 night stay in hospital.

In vaginoplasty, the excess tissue that causes loosening of the vagina is removed or restored; the loose muscles are tightened, and the edges of the incision are approximated and sutured. In the vaginoplasty operations, the purpose is to approximate the muscles positioned on the inferior vaginal wall and constituting the pelvic floor on both sides. The suture scar remains inside; therefore, it is not possible to notice the operation scar externally.

Vajina Daraltma (Vajinoplasti) Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Vajina daraltma ameliyatı sonrası kişi aynı gün veya bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edilir. 1-2 gün istirahat süresinin sonunda günlük yaşantısına geri dönebilir. Vajina daraltma ameliyat sonrası komplikasyonlar çok nadirdir ve genellikle konfor düzeyi yüksek bir iyileşme süreci vardır. İlk haftalar (1-2 hafta) hafif bir rahatsızlık hissine eşlik eden şişkinlik görülebilir ve bu hissiyat ilerleyen zamanlarda tamamen kaybolacaktır. Vajinal bölgenin tamamen iyileşmesini sağlamak için 4-6 hafta boyunca cinsel aktiviteler kısıtlanmalıdır.

Vajina daraltma ameliyatı sonrası; genital bölge temizliği ve hijyen oldukça önemlidir. Estetik dikiş kullanıldığı için, dikişlerin alınması gerekmeyecek ancak, ilk 2 hafta süresince dikişler eriyene kadar, düzenli pansuman yapılması gereklidir. Dikişli bölge ameliyatı takip eden 1 ayın sonunda tamamen iyileşmiş olur.

Vajina daraltma ameliyatı sonrası; kişi ameliyattan 1 gün sonra ılık su ile banyo yapabilir. Ancak havuz ve denize girilmesi gibi aktiviteler için 1 ay beklenmesi, hamam, sauna gibi nemli alanlardan en az 1 ay uzak durulması, banyo yaparken oturarak değil ayaktan duş şeklinde alınması ve bölgenin doğrudan su ile uzun süreli temasının korunması önemlidir.

How is the Vaginoplasty Recovery Process?

After the vaginoplasty, the person is discharged the same day or after 1-night stay in hospital. She can go back to daily life after resting for 1-2 days. The post-vaginoplasty complications are rather rare, and the recovery process generally has high comfort level. In the first weeks (1-2 weeks), bloating accompanying a mild feeling of discomfort can be observed, and this feeling will disappear later on completely. It is necessary to limit sexual activities for 4-6 weeks to ensure full recovery of the vaginal region.

After vaginoplasty, the genital region cleaning and hygiene is very important. Since aesthetic suture is used, it will not be necessary to remove the sutures; but it is necessary to dress the region regularly for the first 2 weeks until the sutures dissolve. The suture region heals completely at the end of 1 month that follows the operation.

After vaginoplasty, the person may have warm shower 1 day after the operation. However, it is important to wait for 1 month for the activities like swimming in pool and sea, stay away from humid places like Turkish bath, sauna for minimum 1 month, take a shower on foot instead of sitting while bathing, and protect the operation region from long contact with water.

Vajina Daraltma (Vajinoplasti) Ameliyatı Benim İçin Uygun Ameliyat mıdır?

Vajina daraltma ameliyatı, genel sağlık durumu ameliyat için uygun, cinsel isteksizlik, his kaybı, vajinadan ses gelmesi, vajinadan hava kaçağı (vajinadan gaz kaçırma), yoğun akıntı gibi şikayetlere sahip 18 yaş üzeri her yaştan kadına uygulanabilir bir ameliyattır.

Am I eligible for Vaginoplasty?

Vaginoplasty is an operation applicable to women of all ages above 18 whose general state of health is appropriate for the operation, and who complain about loss of sexual appetite, loss of sensation, vaginal noises, vaginal flatulence, and intense vaginal discharge.

Vajina Daraltma (Vajinoplasti) Ameliyatı Riskli Bir Ameliyat mıdır?

Vajina daraltma ameliyatı, risk ve komplikasyonları her ameliyatın taşıdığı risk ve komplikasyonlardan farklı değildir. Vajinoplasti ameliyatında karşılaşılabilecek olası riskler; kanama ve enfeksiyon dışında neredeyse yok denecek kadar azdır. Ancak; konusunda yetersiz hekimler ya da hijyenik olmayan koşullarda ameliyatın tercih edilmesi durumunda oluşabilecek komplikasyonlar oldukça fazladır. Bu nedenle doktor seçiminde işinin ehli uzmanlarla yol almak öncelikli kriter olmalıdır.

Is Vaginoplasty a Risky Operation?

Vaginoplasty risks and complications are not different from the risks and complications of any surgery. Potential risks of vaginoplasty are almost none but bleeding and infection. However, there are rather numerous complications likely to arise when this operation is performed by physicians not sufficiently qualified in their fields, or under the unhygienic conditions. Therefore, the number one criterion to select the physician must be to select highly qualified specialists.

Vajina Daraltma (Vajinoplasti) Ameliyatı Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular ve Yanıtları

Most Frequently Asked Questions about Vaginoplasty and Their Answers

Ameliyat sonrası vajinada yeniden genişleme olur mu?

Eğer, vajina daraltma ameliyatı usulüne uygun yapılmış ise yeniden bir vajinal genişlemenin olması beklenmez. Ancak, ameliyat sonrasında normal doğum yapıldığı takdirde vajinada yeniden genişleme olabilir.

Does the vagina loosen again after the operation?

If vaginoplasty has been done duly, another vaginal loosening is not expected. However, normal delivery after the operation may cause vaginal loosening again.

Ameliyat normal doğum yapmaya engel teşkil eder mi?

Vajina daraltma ameliyatı ve diğer tüm vajina estetiği ameliyatlar normal doğum yapılmasına engel ameliyatlar değildir. Yani hastalar bu ameliyatlardan sonra normal yolla vajinal doğum yapabilirler.

Does the operation prevent normal delivery?

Vaginoplasty and all the other vaginal aesthetic operations never prevent normal delivery. In other words, the patients can have normal delivery after these operations.

Ameliyat için hangi doktor seçilmelidir?

Pelvik taban ve vajinal cerrahi konusunda eğitim görmüş bir hekim seçmek önerilir. Vajina daraltma ameliyatları kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan ürojinekolog hekimler tarafından gerçekleştirilir.

Which doctor must be chosen for the operation?

It is important to choose a doctor educated on pelvic floor and vaginal surgery. The vaginoplasty operations are done by urogynecologists who are obstetrician-gynecologists.

Vajina Daraltılması Estetiği & Vajina Sıkılaştırma Operasyonu Tedavi Özeti

Operasyon ismi

Vajinoplasti & Vaginoplasti

Hastanede yatış süresi

0-1 gece

Operasyon süresi

1 saat

İşe – Sosyal hayata dönüş süresi

1-2 gün

Anestezi türü

Genel-spinal

Ne zaman cinsel ilişkiye girilebilir?

4 hafta sonra

İstirahat süresi

1-2 gün

Sonuçların kalıcılığı?

Sürekli

Vaginal Tightening & Firming Operation Treatment Summary

Operation Name

Vaginoplasty

Hospitalization Duration

0-1 night

Operation Duration

1 hour

Duration for Returning to Work – Social Life

1-2 days

Anesthesia Type

General-spinal

When can I have sex after the operation?

4 weeks later

Convalescence Period

1-2 days

Permanence of Results

Permanent

Bu haber 36 kez okundu.
Sağlık - 11:36 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

VİDEO GALERİSİ

E-BÜLTENE KAYIT OL

Bültenimize kayıt olarak son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.