20° Parçalı bulutlu

Kızlık zarı onarımı-himenoplasti (hymenoplasty)

Kızlık Zarı Onarımı (Himenoplasti) Hymenoplasty Himenoplasti işleminde (kızlık zarı onarımı) amaç ilişkinin gerçekleştiği anda vajindaki taze …
Sağlık - Eylül 8, 2020 15:12 A A

Kızlık Zarı Onarımı (Himenoplasti)

Hymenoplasty

Himenoplasti işleminde (kızlık zarı onarımı) amaç ilişkinin gerçekleştiği anda vajindaki taze kanamanın olmasıdır.

The purpose of hymenoplasty (restoration of hymen) procedure is to ensure fresh bleeding in the vagina at the moment of sexual intercourse.

Kızlık Zarı Onarımı (Himenoplasti) Nedir?

Latince kökenli Hymen (kızlık zarı) ve estetik ameliyatı anlamına gelen “-plasty” kelimelerinin birleşiminden oluşan Genital Bölge Estetik operasyonlarından “kızlık zarı onarımı” diğer adıyla Himenoplasti, kızlık zarının bütünlüğünü eski haline getirmek için yapılan operasyona verilen addır.

Kızlık zarı, birçok toplumda sosyal anlamda önemsenen bir yapıdır. Sağlık açısından zorunlu olmayan kızlık zarı onarımı estetik bir uygulamadır. Ameliyat “Kadın Doğum Uzmanları” tarafından yapılır.

What is Hymenoplasty?

A combination of hymen in Latin and “-plasty”, which means aesthetic operation, Hymenoplasty, one of the genital region aesthetic operations, is the operation done to restore the integrity of the hymen.

Hymen is a socially important structure in many societies. Hymenoplasty, which is not compulsory for health purposes, is an aesthetic application. The operation is performed by “Obstetrician-Gynecologists”.

Kızlık Zarı Onarımı (Himenoplasti) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kızlık zarı onarımı ameliyatı, tercihe ve ameliyatın kapsamına göre hem genel hem de lokal anestezi altında, hastane ya da klinik ortamında uygulanabilen yaklaşık 30 dakika süren bir operasyondur. Kızlık zarı onarımı, yaygın olarak Flep Yöntemi ve eğer beraberinden vajina daraltma gibi operasyonlar da planlanıyor ise mikrocerrahi yöntemi ile yapılır.

Flep yöntemi aynı zamanda “Kalıcı Kızlık Zarı Onarımı” diye de adlandırılır. Bu yöntemle kızlık zarının tamamen onarımı yapılır. Flep yönteminde normal vajen mukozası açılarak hymen dokusu oluşturulmaya çalışılır, “Geçici Kızlık Zarı Onarımı”na oranla daha uzun süre kalıcıdır, süre sınırlaması yoktur, gerçekleşecek ilk ilişkiye kadar sağlamlığını korur. Kalıcı Kızlık Zarı Onarımı, cinsel ilişkiden en az 4-6 hafta önce yapılabilir. İyileşme süresince cinsel ilişkiden uzak durulmalı ve doktor tarafından önerilen prosedürler dikkatlice yapılmalıdır.

Daha kısa sürede sonuç almak istenilen durumlarda, “Geçici Kızlık Zarı Onarımı” yapılabilir. İlişkiden 1 gün ila 10 gün öncesine kadar yapılabilen geçici kızlık zarı ameliyatında mikrocerrahi yöntemi tercih edilir. Ameliyat süresi flep yöntemine oranla daha kısadır. Tercihen lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İyileşme süresi yoktur. Bu yöntemde amaç bölgenin mikroskobik ölçekteki ipler ile dikilmesiyle de ilk ilişki sırasında kanamanın sağlanmasıdır.

How is Hymenoplasty done?

Hymenoplasty is an operation that lasts about 30 minutes and can be done in hospital or clinic under general or local anesthesia depending on preferences and the scope of the operation. Hymenoplasty is normally done by using the Flap Method; if the operations like vagina tightening are also planned to be done together with hymenoplasty, the microsurgery method is used.

The flap method is also called “Permanent Hymenoplasty”. With this method, the hymen is repaired totally. In the flap method, the hymen tissue is tried to be created by opening the normal vaginal mucosa; compared to “Temporary Hymenoplasty”, it lasts longer; there is no time limit; it remains undamaged until the first sexual intercourse to be had. The Permanent Hymenoplasty can be done minimum 4-6 weeks before the sexual intercourse. It is necessary to avoid sexual intercourse throughout the healing process, and the procedures suggested by doctor must be followed carefully.

In cases where quicker results are desired, “Temporary Hymenoplasty” is an option. For the temporary hymenoplasty that can be done until 1 to 10 days before the sexual intercourse, the microsurgery method is preferred. The operation period is shorter than the flap method. It is done preferably under local anesthesia. There is no healing period. In this method, the purpose is to ensure bleeding during the first sexual intercourse by sewing the region with microscopic strings.

Kızlık Zarı Onarımı (Himenoplasti) Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Kızlık zarı onarımı ameliyatı, 18 yaş üzeri, kızlık zarı bir şekilde yırtılmış tüm kadınlara uygulanabilen bir ameliyattır. Kızlık zarı, sadece cinsel ilişki sırasında bozulmaz. Vajina bölgesine; bir cisim girmesi, hatalı muayene, kendini tatmin ya da şiddetli bir darbe alınması, spor kazaları ya da daha birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir. Sebebi her ne olursa olsun, erken ya da geç dönemde, eğer halen kızlık zarına ilişkin doku bulunabiliyor ise kalıcı kızlık zarı onarımı yapılabilir. Çok sayıda cinsel ilişkide bulunmuş, çok sayıda doğum yapmış kişilerde kızlık zarı kalıntılarını bulmak mümkün olmayacağı için kızlık zarı onarımı ameliyatı yapılamaz.

Who can have Hymenoplasty?

Hymenoplasty is an operation applicable to all women above 18 years of age, whose hymen has been torn in some way. Sexual intercourse is not the only time when the hymen is torn. Ingress of an object into the vaginal region, erroneous examination, masturbation, severe impact, sports accidents, or numerous other different reasons may cause hymen tear. Regardless of its reason, if it is possible to find remains of the hymen tissue, it is possible to repair torn hymen permanently, in early or late period. Since they no longer have hymen tissue, permanent hymenoplasty is impossible for the women who have had many sexual intercourses or delivered many children.

Kızlık Zarı Onarımı (Himenoplasti) Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kızlık zarı onarımı ameliyatı, 2 farklı yöntemle uygulanır. Kalıcı kızlık zarı onarımı sonrası iyileşme süreci geçici kızlık zarı onarımı sonrasına göre daha uzundur. Geçici kızlık zarı uygulaması genellikle cinsel ilişkiden bir kaç gün evvel planlandığı için dikkat edilmesi gerekenler ilişkiye kadar olan süreci kapsar. Oysa kalıcı kızlık zarı onarımı iyileşme süreci ve dikkat edilmesi gerekenler için süre daha uzundur. Burada amaç onarılan dokunun uzun yıllar boyunca sağlıkla varlık göstermesi üzerine kuruludur.

Kızlık zarı onarımı ameliyatı sonrası, ilk hafta boyunca fiziksel pek çok aktivite sınırlandırılmalıdır. Spor yapmak, ağır egzersizler, ağır kaldırmak, bacakları açmayı gerektirecek jimnastik, bale gibi faaliyetlere 7-10 gün aralığında ara vermek, mümkün olduğunca istirahat önerilir. Ameliyatı takip eden 7 günün sonunda, doktor kontrolüne bağlı olarak hafif egzersizlere başlanabilir.

Kızlık zarı onarımı ameliyatı sonrası, doktorunuz tarafından önerilecek bakım ve temizlik önerilene harfiyen uymak iyileşme sürecinin sorunsuz geçmesine yardımcı olacaktır.

What are the Points to care after Hymenoplasty?

Hymenoplasty is carried out with 2 different methods. The healing period after the permanent hymenoplasty is longer than temporary hymenoplasty. Since the temporary hymenoplasty is generally planned to a few days before the sexual intercourse, the points to care cover the process until the sexual intercourse. However, the healing process of the permanent hymenoplasty and the period for the points to care are longer. The purpose here is based on healthy existence of the repaired tissue for long years.

After hymenoplasty, numerous physical activities must be limited throughout the first week. It is suggested giving a 7-10-day break to playing sports, heavy exercises, lifting heavy objects, and the activities that require opening the legs, such as gymnastics, ballet, etc. and resting as long as possible instead. At the end of the 7th day that follows the operation, light exercises can be started under doctor control.

Strict following of your doctor’s post-hymenoplasty care and cleaning suggestions will help a smooth healing process.

Kızlık Zarı Onarımı Ameliyatı Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular ve Yanıtları

Kızlık zarı onarımı yorumlarında en çok merak edilen soruların başında, ameliyat sonrası operasyonun anlaşılıp anlaşılamayacağı gelmektedir. Kızlık zarının onarıldığı, ilişki öncesi ve sonrasında kesinlikle anlaşılamamaktadır. Ancak bir uzman muayenesinde anlaşılabilir. İlişki yaşanan partnerin kızlık zarı onarımı ameliyatı geçirildiğini anlaması mümkün değildir.

Kızlık zarı onarımı yorumlarında merak edilen bir diğer soru; Tamir edilen kızlık zarı % 100 başarı ile sonuç verir mi? Yani onarılan kızlık zarı kanar mı? Evet, konusunda uzman bir doktorlar tarafından yapılan kızlık zarı onarımı sonuçlarında başarı oranı %100’dür ve kanama gerçekleşir.

Kızlık zarı yorumlarında yanıt arayan bir diğer soru da kürtaj sonrası ya da regl kanaması döneminde kızlık onarımı ameliyatının yapılıp yapılamayacağıdır. Kızlık zarı onarımı yapılabilmesi için işlem anında kanama olmaması gerekir. Bu nedenle kürtaj işleminden 10 gün sonra ya da bir sonraki adet bitiminde kızlık zarı onarımı işlemi yapılabilir. Kızlık zarı onarımı ameliyatı her ne sebeple olursa olsun hijyen koşullarının tam sağlanabilmesi için mutlaka adet kanamasının olmadığı dönemlerde yapılmalıdır.

Kızlık zarı kontrolünde, kızlık zarının ne sebeple zarar gördüğünü öğrenmek mümkün müdür? Kızlık zarının neden zarar gördüğü söylenemez, kontrol sonrasında sağlam olup olmadığı belirlenebilir.

Kızlık zarı yorumlarında sıklıkla merak edilen bir diğer soru da kızlık zarının kendi kendine iyileşebilir bir yapıda olup olmadığı… Cevabı net olarak Hayır’dır. Bozulan kızlık zarının kendiliğinden iyileşmesi söz konusu değildir. Tek tedavi, kızlık zarı onarımı ameliyatıdır. Herhangi bir ilaç ya da merhem ile kızlık zarı onarımı yapılamaz.

Most Frequently Asked Questions about Hymenoplasty and Their Answers

Among the comments posted for hymenoplasty, whether the operation could be noticed after the surgery tops the list of the most frequently asked questions. Hymenoplasty can never be noticed before and after the sexual intercourse. It can only be noticed during a specialist examination. It is impossible for the sexual intercourse partner to notice hymenoplasty.

Another question from among the hymenoplasty comments: Does the repaired hymen function 100% successfully? In other words, does the repaired hymen bleed? Yes, hymenoplasty performed by a specialist is a 100% successful operation; and the hymen bleeds.

Another question in need of answer, from among the hymenoplasty comments, whether it is possible to have hymenoplasty after abortion or within the menstrual period. In order to repair hymen, there must be no bleeding during the process. Therefore, it is possible to carry out hymenoplasty 10 days after the abortion or at the end of the next menstruation. Whatever the reason might be, hymenoplasty must be carried out absolutely in non-menstrual periods to meet the hygiene conditions fully.

Is it possible to find out the reason of the hymen damage during the hymen check? It is not possible to tell the reason of the hymen damage; it is possible to find out after the check only whether it is intact or not.

Another frequently asked question about hymen among the comments is whether the hymen can heal itself… The definite answer to this question is No. A damaged hymen cannot repair itself. The only cure is hymenoplasty. No drug or ointment can repair hymen.

Kızlık Zarı Onarımı Ameliyatı Fiyatları

Kızlık zarı onarımı fiyatları; ameliyatın tekniğine, alınacak anestezinin tipine, ameliyatı yapan doktor, klinik ya da hastanenin fiyat politikasına, bulunduğu şehir hatta semte göre göre farklılık gösterir.

Hymenoplasty Prices

The hymenoplasty prices vary by operation technique, anesthesia type, surgeon, price policy of the clinic or hospital, and even the city or locale of that clinic or hospital.

Bu haber 25 kez okundu.
Sağlık - 15:12 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

VİDEO GALERİSİ

E-BÜLTENE KAYIT OL

Bültenimize kayıt olarak son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.