12° Açık

Genital estetik & kozmetik cerrahi nedir? (what is genital aesthetic & cosmetic surgery?)

Genital Estetik & Kozmetik Cerrahi Nedir? What is Genital Aesthetic & Cosmetic Surgery? Yaşlanma, yapısal kusurlar, sigara kullanımı, gebelik ve …
Sağlık - Eylül 5, 2020 07:36 A A

Genital Estetik & Kozmetik Cerrahi Nedir?

What is Genital Aesthetic & Cosmetic Surgery?

Yaşlanma, yapısal kusurlar, sigara kullanımı, gebelik ve doğum yapmak gibi durumlarda deforme olmuş iç ve dış genital bölgenin (özel bölgenin) çeşitli yöntemlerle onarılması işlemlerini içerir.

It includes repair through various methods of the internal and external genital regions (private parts) deformed due to reasons such as aging, structural flaws, smoking, pregnancy, and delivery.

Doç. Dr. Ozan Doğan
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Assoc. Prof. Dr. Ozan Doğan
Obstetrician and Gynecologist

Genital Estetik & Kozmetik Cerrahi Nedir?

What is Genital Aesthetic & Cosmetic Surgery?

Yaşlanma, yapısal kusurlar, sigara kullanımı, gebelik ve doğum yapmak gibi durumlarda deforme olmuş iç ve dış genital bölgenin (özel bölgenin) çeşitli yöntemlerle onarılması işlemlerini içerir. Vajenin dış görünümünü iyileştirmek, doğum sonrasında yaşanan deformasyonları gidermek, genital organların iç boyutunu değiştirerek yani vajinal daraltma ile cinsel tatmini artırmak ve cinsel fonksiyon bozukluklarını ortadan kaldırmak için orgazm noktalarına yönelik duyarlılığı artırmak amacı ile uygulanır. ‘‘Vajina estetiği’’, ‘‘Vajinal gençleştirme’’, ‘‘Özel bölge estetiği’’ , ‘‘ Cinsel organ estetiği’’, ‘‘Genital güzelleştirme’’ gibi birçok adlandırma yapılmıştır.

It includes repair through various methods of the internal and external genital regions (private parts) deformed due to reasons such as aging, structural flaws, smoking, pregnancy, and delivery. It is applied to improve the external appearance of the vagina, repair the postpartum deformations, increase the sexual satisfaction by changing the dimensions of the genitalia, i.e. vagina tightening, and increase the sensitivity of orgasm spots to restore sexual dysfunctions. It has many names such as “Vaginal aesthetic surgery”, “Vaginal rejuvenation”, “Private parts aesthetic surgery”, “Sexual organ aesthetic surgery”, and “Genital beautification”.

Genital Estetik işlemler hangi amaçlarla yapılır? Sıklıkla dış genital görüntünün düzeltilmesi yani estetik bir görüntüye sahip olma amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca cinsel fonksiyonların düzeltilmesi böylece kadınlarda özgüven artışını sağlamak, genital temizlik ve hijyeni artırmak, psikolojik sıkıntıları çözümlemek ve sosyal açılardan daha rahat hissetmelerini sağlamak, geçirilen doğumlara bağlı genital bölge hasarları ile hormonal yetersizlik ve yaşın ilerlemesine bağlı deformasyonların düzeltilmesi, cinsel hazzın artırılması ve orgazm fonksiyonunun kazandırılması için de uygulanmaktadır.

What are the purposes of Genital Aesthetic procedures? They are mostly done to repair the external genital appearance, i.e. having an aesthetic appearance. They are also applied to restore the sexual functions, thus boosting the women’s self-confidence, increase genital cleaning and hygiene, solve psychological problems, enable the women to feel more socially comfortable, repair the genital region deformations caused by the past deliveries, hormonal disorders, and aging, increase sexual pleasure, and gain orgasm function.

Genital bölge estetiği ile ilgili ameliyatlar nelerdir?

What are the genital aesthetic operations?

• Labioplasti (Genital bölgedeki vajen iç dudak estetiği)
• Vajinoplasti (Vajinanın iç haznesinin daraltılma ameliyatı)
• Epizyotomi skar (doğum kesisi yara izi) revizyonu – düzeltilmesi
• Perineoplasti (Vajina ile anüs arasında kalan ‘ perine’ bölgesinin estetiği)
• Klitoral hudoplasti (Klitoris üzeri cilt katlantılarının düzeltilmesi)
• Puboplasti (Venüs tepesi-Pubis tepesinin estetiği)
• Labia majora büyütme (Büyük dudaklara yağ veya dolgu enjeksiyonu)
• Labia majora küçültme (Büyük dudakların küçültülmesi)
• Himenoplasti (Kalıcı ve geçici kızlık zarı onarımı)

• Labiaplasty (Labia minora aesthetic operation)
• Vaginoplasty (Vaginal tightening operation)
• Episiotomy scar revision – repair
• Perineoplasty (aesthetic operation of the ‘perineum’ region between the vagina and the anus)
• Clitoral hoodoplasty (Repair of the skin folds on the clitoris)
• Puboplasty (Mons Pubis aesthetic operation)
• Labia majora augmentation (Fat and filler injection into the labia majora)
• Labia majora reduction
• Hymenoplasty (Permanent or temporary repair of hymen)

Genital bölgeye yapılan ameliyat dışı işlemler nelerdir?

What are non-surgical procedures applied on the genital region?

• Lazerle vajina daraltma & Vajinal yenilenme & Vajinal gençleştirme (Vajinal Rejuvenasyon)
• İdrar kaçırma tedavileri
• Siğil& kondilom tedavileri
• Genital radyofrekans uygulamaları
• Orgazm aşısı & Cinsel istek ve haz artırıcı işlemler (Dolgu enjeksiyonları ve PRP uygulamaları & O shot ©)
• G noktası büyütme (G noktasına dolgu enjeksiyonu, G shot ©)
• Klitoris duyarlılığının artırılması
• Genital bölge renk açma tedavileri (Lazer ve mezoterapi)

• Laser vaginal tightening & Vaginal regeneration & Vaginal rejuvenation
• Urinary incontinence treatments
• Wart & condyloma treatments
• Genital radiofrequency applications
• Orgasm vaccine & Sexual desire and pleasure boosting procedures (Filler injections and PRP applications & O-shot ©)
• G-spot augmentation (Filler injection into G-spot, G-shot ©)
• Increasing the clitoral sensitivity
• Genital bleaching treatments (Laser and mesotherapy)

Kadınlar genital estetik işlemlere neden ihtiyaç duyarlar? Motive eden sebepler nelerdir?

Why do women need genital aesthetic procedures? What are the motivational reasons?

Farklı kültürel değerlere dayanarak sürekli değişen ideal güzelliğin standart bir algısı yoktur. Bu göreceli kavram genital bölge için de geçerlidir. Yani genital bölgenin güzellik kavramı her kadına göre değişmektedir.

There is no standard perception for the ideal beauty that changes continuously on the basis of different cultural values. This relative concept also applies to the genital region. In other words, the genital region beauty concept is different for every woman.

Öyleyse kadınları genital bölge estetiğine yönelten motivatörler nelerdir?

Then, what are the motivators that prompt women to have genital region cosmetic surgery?

• Sadece kozmetik sebeplerden, görüntüsünden hoşlanmamak.
• Dar kıyafetler giyildiğinde sürtünmeye bağlı rahatsızlık hissetmek.
• Bikini, mayo, tayt gibi kıyafetler giyildiğinde vajenin iç ve dış dudakları dışardan belli olduğu için utanmak.
• Bisiklet sürerken, ata binerken veya spor yaparken rahatsızlık duymak.

• Spor yaparken genital alanın terlemesi, koku ve enfeksiyon üretmesine bağlı hijyenik nedenler
• Cinsel organının daha temiz olacağına inanmak.
• Cinsel ilişki sırasında penisin vajene girmesi sırasında (Penetrasyon) rahatsızlık ve acı hissetmek.
• Orgazm olamamak.
• Vajinanın bolluk hissi nedeniyle cinsel ilişkide penisi hissedememek.

• For cosmetic reasons, not content with its appearance.
• Feeling uncomfortable due to friction when wearing tight clothes.
• Feeling embarrassed as the labia minora and labia majora can be noticed externally when wearing clothes like bikini, swimsuit, tights.
• Feeling uncomfortable while cycling, riding a horse, playing sports.

• Hygienic reasons such as perspiration, odor, and infection in the genital region while playing sports.
• Believing that their sexual organs will be cleaner.
• Feeling discomfort and pain during penetration of penis into vagina during sexual intercourse.
• Being unable to have orgasm.
• Being unable to feel the penis during sexual intercourse due to looseness of the vagina.

• Vajinadan gaz kaçırmak.
• Partneri tarafından genital bölgenin görülmesinden rahatsızlık duymak, partnere karşı rahat hissedememek.
• Cinsel ilişki sırasında utanmak, öz güven kaybı, kendisini eksik ve değersiz görmek
• Oral sekste zorluk çekmek ya da rahatsız olmak
• Karanlık ortamda ilişkiye girmek.
• Eşi&partneri tarafından genital estetik işlemlere yönlendirilmek.
• Sık vajinal enfeksiyonlar geçirmek
• İdrar yaparken zorluk çekmek.

• Vaginal flatulence.

• Feeling uneasy about their genital regions being seen by their partners, being unable to feel at ease in front of the partner.
• Feeling ashamed during sexual intercourse, loss of self-confidence, feeling incomplete and worthless.
• Having difficulty or feeling uncomfortable during oral sex.

• Having sexual intercourse in the dark.
• Being prompted by their spouses & partners to have genital aesthetic operations.
• Catching vaginal infections frequently.
• Having difficulty in urinating.

Genital Estetik ameliyatlar cinsel hayatı nasıl etkiler?

How do the genital aesthetic operations affect the sex life?

Kadınların dış genital görüntüsünün düzeltilmesi, utanma ve rahatsızlık duyma hissinden kurtularak cinsel ilişkideki özgüveni artırmaktadır. Orgazm noktalarının duyarlılığının artırılması, vajinal daraltma ve sıkılaştırma ile hem kendisinde hem de partnerinde cinsel ilişki sırasında hissiyatın artırılması ile daha sağlıklı bir cinsel yaşama olanak sağlar. Doğru tanı konulup doğru genital estetik işlemler uygulandığında hiçbir olumsuz yan etkisi görülmediği gibi cinsel istek ve haz yönünden oldukça faydalar sağlamaktadır.

Repair of the women’s external genital appearance saves them from feeling embarrassed and uncomfortable, thus increasing their self-confidence in sexual intercourse. They allow a healthier sex life by increasing the sensibility during sexual intercourse for both one’s self and one’s partner through increasing the sensitivity of orgasm points, vaginal tightening and firming. When the correct diagnosis is established and the correct genital aesthetic procedures are applied, no adverse side effect is observed, and high benefits in respect of sexual desire and pleasure are provided.

Genital Estetik işlemler dışardan bakıldığında belli olur mu? İz kalır mı?

Can the Genital Aesthetic procedures be noticed when looking from outside? Do they leave scars?

Doğru tanı konulup doğru teknikle yapılan işlemlerde neredeyse hiç iz kalmaz. Çoğu zaman başka hekimler dahi anlayamaz. Genital işlemler sonrası alınan sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür.

The procedures carried out by using the correct techniques after establishing the correct diagnosis leave almost no scar at all. Most of the time, even the other physicians cannot notice. The results obtained after genital procedures are quite satisfactory.

Genital Estetik işlemler için yaş sınırı var mı?

Is there any age limit for Genital Aesthetic procedures?

• 18 yaşın üzerindeki her kadın istediği zaman genital estetik işlemler yaptırabilir.

• 18 yaşından küçük hastalarda tıbbi gereklilik olması halinde anne ve/veya babanın onayı ile uygulanabilir.

• Genital estetik yaptırmak için bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

• Every woman above 18 years of age may have genital aesthetic procedures anytime she wants.

• The patients below 18 years of age may have such procedures with the consent of their mother and/or father if there is medical necessity.

• There is no upper age limit to have genital aesthetic procedure.

Bu haber 67 kez okundu.
Sağlık - 07:36 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

YAZARLARIMIZ

 • Ordu Ulubey İlçesinin Kurucusu Çepni Uluğ Bey’in Mezarı Bulundu !

  Ordu iline bağlı Ulubey ilçesinin kurucusu Uluğ Bey’in mezarı Prof. Dr. Necati DEMİR’in araştırmaları sayesinde bulundu. Bu çok sevindirici haber bölgemizin yerel tarihinin aydınlanması açısından çok çok önemlidir. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre Ulubey ilçesi, veba hastalığı nedeniyle Ordu Gölköy ilçesinin Şimşirlik köyünden gelenlerin kurduğu bir ilçedir. Verilen bilgilere göre […]
 • “Asya Hun Devletinde Hu-han-ye MÖ.58-31) ve Chih ch’i (MÖ.54-36)Dönemi:”

  Asya Hun devleti, Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. MÖ.51’de Hu-han-ye Çin’deki Han hanedanına bağlandı. Bazı batı bölgelerinde yaşayan küçük devletler de yavaş yavaş Çin’e bağlanıyor. Chih-chih ise, Kuzey Moğolistan’da hüküm sürüyor fakat ağır şartlar olduğu için ili ırmağı vadisine göçmüştür. Burada Wusunlar vardır. Çinliler, strateji uygulayarak Hu-an-ye’nin elçisine Chih-chih elçisine göre daha çok […]
 • Şalpazarı Tarımının Yıllar İçerisinde Değişimi

  Yücel KAYA Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya […]
 • Gazeteci-Haberci Parti ve Kişi Kalemşörlüğü Yapmamalı ! Toplum Zedelenmemeli #susamam

  Umudumuz odur ki toplum önünde görünen bu şahsiyetler aklını başına devşire. Habercilik ve gazetecilik ile uğraşan insanların isimleri çoğu zaman yayın yaptıkları mecralarla bütünleşir. Özellikle küçük yörelerde kişi ile elinde tuttuğu mecra hemen hemen aynı olguları, aynı çizgiyi temsil eder. Şöyle ki: Kişinin bireysel olarak söyledikleri, bireysel olarak sosyal medyasından yaptığı paylaşımlar onun gazeteci-haberci kimliği […]
 • TRABZONSPOR’UN KOZU MESUT ÖZİL

  Fenerbahçe için ligin en zorlu deplasmanı kuşkusuz Trabzon deplasmanıdır. Ligin bitimine 15 maç kala 26.ncı haftanın zorlu maçı bu gün 19.00 da Trabzon’da oynanacaktır. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına oranla Fenerbahçe maçları hep farklılık yaratmıştır. 1974 – 75 ten bu yana en çok konuşulan, mücadelesi bol, kıran kırana geçen maçlar olmuştur. Bu akşam da öyle olacaktır. […]

HABER LİSTESİ

 • 01
  “Asya Hun Devletinde Hu-han-ye MÖ.58-31) ve Chih ch’i (MÖ.54-36)Dönemi:”
  Asya Hun devleti, Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. MÖ.51’de Hu-han-ye Çin’deki Han hanedanına bağlandı. Bazı batı bölgelerinde yaşayan küçük devletler de yavaş yavaş Çin’e bağlanıyor. Chih-chih ise, Kuzey Moğolistan’da hüküm sürüyor fakat ağır şartlar olduğu için ili ırmağı vadisine göçmüştür. Burada Wusunlar vardır. Çinliler, strateji uygulayarak Hu-an-ye’nin elçisine Chih-chih elçisine göre daha çok […]
 • 02
  “Trabzonspor yine beraberlik aldı.”
  Süper ligin 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor’da Victor Hugo 86.dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor, 10 kişi kalana dek Rizespor’u karşı üstünlük kurdu fakat çok net pozisyonlara giremedi. İlk yarıda Trabzonspor’un 3 pozisyonu vardı fakat Rize kalecisi topları kurtardı. Rizespor sadece duran toplardan etkili olmaya çalıştı fakat onlar da gol atamadı. […]
 • 03
  “Asya Hun Devletinde İç Karışıklıklar ve Bölünme”
  Asya Hun Devletinde Hsü-lü-ch’üan-ch’ü öldükten sonra Hunlarda iç karışıklık başladı. MÖ.60’ta devlet adamlarını yok ederek Hunların başına sağ bilge kralı Tu-ch’i-tang geçti. Eski, hükümdarın eşi bu adama yardım etmiştir. Tu-ch’i-tang, ” Wu-yen-chü-ti” adını alıp devletin başına geçti. Devletin başına geçmek için önemli devlet adamlarını öldüren Wu-yen-chü-ti’ye devletin sol kanadı düşman oldu. Chiou-hou-shan’ ı sol kanat […]
 • 04
  “Trabzonspor, Rize deplasmanında”
  Süper ligin 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile oynayacak. Maç yarın 16.00’da başlayacak. Maçın hakemi Cüneyt Çakır olacak. Trabzonspor’da Afobe ve Trondsen olmayacak. Nweakeme’nin ve Ekuba’nın da hafif sakatlıkları var ve tedavisine başlandı. Yarın ki maçta her iki futbolcu ihtimalle olmayacak. Rizespor’da ise, Gökhan Akkan kart cezalısı olduğu için olmayacak. Muhtemelen Donsah ve Söderlund da […]
 • 05
  “Hsü-lü-ch’üan-ch’ü (MÖ.68-60) Dönemi: Asya Hunları”
  Hu-yen-ti öldükten sonra Asya Hun Devleti’nin başına Hsü-lü-ch’üan-ch’ü geçti. Hunlarda ağır kış şartları ve açlık oluoyr. Ülkedeki iç huzursuzluklar artıyor. Hunlara bağlı halklar ayaklanıyor. MÖ.67’de Hunlar, Kuca bölgesini kaybetti. Hunlarda boş durmadı ve kendi istediği adamı atadı. Kuca bölgesinin yöneticisi korkarak kaçtı. Kuca bölgesine Çin’deki Han hanedanı sahip oldu. MÖ.65’te Hunlar, Kuca’ya akın yaptı ve […]

VİDEO GALERİSİ

E-BÜLTENE KAYIT OL

Bültenimize kayıt olarak son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.