10° Parçalı az bulutlu

Ektopik gebelik (dış gebelik) nedir? (what is ectopic (extrauterine) pregnancy?)

Ektopik gebelik (dış gebelik) nedir? What is ectopic (extrauterine) pregnancy? Ektopik gebelik (dış gebelik) döllenmiş bir yumurtanın rahim …
Sağlık - Eylül 3, 2020 09:24 A A

Ektopik gebelik (dış gebelik) nedir?

What is ectopic (extrauterine) pregnancy?

Ektopik gebelik (dış gebelik) döllenmiş bir yumurtanın rahim dışında başka bir yere yerleşmesiyle oluşan bir durumdur.

The ectopic pregnancy is the condition in which the fertilized ovum has become embedded outside the uterine cavity.

Ektopik gebelik (dış gebelik)nedir?

What is ectopicpregnancy?

Ektopik gebelik (dış gebelik) döllenmiş bir yumurtanın rahim dışında başka bir yere yerleşmesiyle oluşan bir durumdur. Ektopik gebeliklerin % 90’dan fazlası fallop tüplerinde (yumurtalıkları rahime bağlayan tüp şeklinde organ) oluşur. Gebelik büyüdükçe fallop tüpünün yırtılması (rüptür) ile hayatı tehdit eden karın içi kanamalar oluşabilir. Bu durum acil ameliyat ve cerrahi müdahale gerektirebilir.

The ectopic pregnancy is the condition in which the fertilized ovum has become embedded outside the uterine cavity. Over 90% of the ectopic pregnancies take place in the fallopian tubes (the tubular organs that connect the ovaries to the uterus). As the pregnancy grows, life-threatening intraabdominal bleedings may occur due to rupture of the fallopian tube. This condition may require urgent surgical intervention.

Ektopik gebelik (dış gebelik)için risk faktörleri nelerdir?

What are the risk factors for ectopicpregnancy?

Daha önceki gebeliklerinde ektopik gebelik öyküsünün olması

Önceden Fallop tüplerine yönelik bir ameliyat geçirmiş olmak

Pelvik veya abdominal cerrahi öyküsü (Tüm karın veya alt karına yönelik ameliyat olma öyküsü)

Cinsel yolla bulaşan bazı enfeksiyonlar

Pelvik inflamatuar hastalık (PID)

Endometriozis(Çikolata kisti)

Sigara içmek

Rahim içi araç (RİA&Spiral) ile korunurken gebe kalmak

35 yaşından büyük olmak

Tüp bebek tedavisi gibi yardımcı üreme teknolojilerinin kullanımı ektopik gebelik riskini arttırmaktadır.

Ectopic pregnancy history in previous pregnancies

Previous fallopian tube surgery

Pelvic or abdominal surgery history

Sexually transmitted infections

Pelvic Inflammatory Disease (PID)

Endometriosis (Chocolate Cyst)

Smoking

Getting pregnant while being protected with intrauterine device (IUD)

Being over 35 years old

The use of the assisted reproductive technology like in-vitro fertilization treatment increases the ectopic pregnancy risk.

Ancak ektopik gebeliği olan kadınların yaklaşık yarısında bilinen risk faktörleri yoktur.

However, nearly half of the women who have experienced ectopic pregnancy do not have known risk factors.

Ektopik gebeliğin (dış gebeliğin) belirtileri nelerdir?

What are the symptoms of ectopic pregnancy?

Ektopik gebelik ilk başlarda adet gecikmesi, memelerde hassasiyet, mide bulantısı, pozitif gebelik testi gibi normal gebelikle benzer belirtiler gösterir. Anormal vajinal kanama, bel ağrısı, karın veya pelviste (alt karın bölgesinde) hafif ağrı, pelvisin bir tarafında hafif kramp tarzında şikayetleriniz olduğunda dış gebelik veya sağlıklı bir gebelik yaşayıp yaşamadığınızı anlamak zor olabilir. Anormal kanama ve alt karın bölgesinde ağrı ve pozitif gebelik testi durumlarında dış gebelik olma ihtimaline karşı mutlaka Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanına başvurmalısınız.

Initially, the ectopic pregnancy has the similar symptoms with normal pregnancy such as late menstruation, tenderness in breasts, nausea, and positive pregnancy test. When you have complaints such as abnormal vaginal bleeding, lumbar pain, dull ache in abdomen or pelvis, light cramping in some part of your pelvis, it may be difficult to understand whether you have an ectopic pregnancy or a healthy pregnancy. In cases of abnormal bleeding, pelvic pain, and positive pregnancy test, you must make sure to consult with your Gynecologist and Obstetrician against the probability of ectopic pregnancy.

Ektopik gebelik büyüdükçe, özellikle bir fallop tüpü yırtılırsa tüm karında veya alt karında ani şiddetli ağrı, baş dönmesi ve bayılma gibi daha ciddi belirtiler gelişebilir. Bu durum hayatı tehdit eden iç kanama bulgusu olabilir. En kısa zamanda acil servise başvurmalısınız.

As the ectopic pregnancy grows, if a fallopian tube is ruptured especially, more serious symptoms like a sudden and severe pain in the abdomen or pelvis, dizziness, and fainting may emerge. This condition may indicate a life-threatening internal bleeding. You must apply to the emergency service as soon as possible.

Ektopik gebelik (dış gebelik)nasıl teşhis edilir?

How is ectopic pregnancydiagnosed?

Ektopik gebelik şüphesi olduğunda karın muayenesi ile beraber kanda gebelik hormonu (beta-hcg) seviyesine bakılır. Ek olarak gebelik kesesinin rahim içinde mi yoksa rahim dışında mı olduğunu görebilmek için ultrasonografi ile değerlendirilir. Bazen yapılan muayene ve test sonuçları dış gebelik tanısını hemen konulurken çoğu zaman bu testler birkaç günde bir tekrarlanması gerekebilir.

In case of ectopic pregnancy suspicion, the pregnancy hormone (beta-hcg) levels in blood are checked in addition to abdominal examination. Additionally, ultrasonography is used to see if the gestational sac is in or out of the uterus. Sometimes the results of the examinations and tests conducted allow diagnosing the ectopic pregnancy immediately, but most of the times, it may be necessary to repeat these tests every few days.

Ektopik gebelik(dış gebelik) nasıl tedavi edilir?

How is ectopic pregnancy treated?

Ektopik gebelik ilaç tedavisi ve ameliyat ile olmak üzere 2 şekilde tedavi edebilir.

İlaçla tedavi

Ameliyatla tedavi

The ectopic pregnancy can be treated in 2 ways: medication and surgery.

Medication

Surgery

Ektopik gebeliği (dış gebeliği)tedavi etmek için hangi ilaçlar kullanılır?

Which medicines are used to treat ectopicpregnancy?

Ektopik gebeliği tedavi etmek için kullanılan en yaygın ilaç metotreksattır. Bu ilaç hücrelerin ve embriyonun büyümesini durdurarak gebeliğin sona ermesini sağlar. Bu tedavide fallop tüpünün (yumurtalıkları rahime bağlayan tüp şeklinde organ) çıkarılmasına gerek kalmaz.

Methotrexate is the most common medicine used to treat ectopic pregnancy. This medicine terminates the pregnancy by stopping the growth of cells and embryo. In this treatment, there is no need to remove the fallopian tube (the tubular organ that connects the ovary to the uterus).

Ektopik gebeliği (dış gebeliği)tedavi etmek için ilaç ne zaman kullanılır?

When the medicines are used to treat ectopicpregnancy?

Doktorunuz metotreksat kullanma kararını gebelik hormonunun seviyesi, gebelik kesesinin büyüklüğü, gebelik kesesi içindeki embriyonun kalp atışlarının varlığı, gebelik kesesinin yerleştiği fallop tüpünün yırtılıp yırtılmaması gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak karar verecektir. En önemli faktörlerden biri de ilaç tedavisinden sonra kan tahlillerini düzenli yaptırabilecek olmanızdır. Emzirme döneminde veya karaciğer hastalıkları gibi önemli bir problem varsa metotreksat kullanamazsınız.

Your doctor will decide on using methotrexate by considering various factors such as the pregnancy hormone levels, the size of the gestational sac, existence of heartbeats of the embryo in the gestational sac, and whether the fallopian tube that contains the gestational sac has been ruptured. One of the most important factors is that you can have your blood analyzed regularly after the medication. You cannot use methotrexate while breastfeeding or if you have a serious problem like liver diseases.

Metotreksat nasıl verilir?

How is the methotrexate administered?

Metotreksat sıklıkla bir dozda kalçadan enjeksiyon şeklinde verilir. Metotreksat almadan önce, hCG seviyesini ve belirli organların işlevlerini ölçmek için kan testleri yapılmalıdır. İlk doz uygulamadan sonra hCG seviyelerinde yeterince düşme olmaz ise ek bir metotreksat dozu yapılabilir.

The methotrexate is usually injected through the hip in a single dose. Before taking methotrexate, blood tests are conducted to measure the hCG level and the functions of certain organs. If the hCG levels do not drop sufficiently after the first dose, an additional methotrexate dose can be administered.

Ektopik gebeliği (dış gebeliği)tedavi etmek için ne zaman ameliyat yapılır?

When is surgery done to treat ectopicpregnancy?

Eğer ektopik gebelik geç teşhis edilmiş ve gebeliğin sonlandırılması gecikmiş ise tüplerde gerilme, yırtılma veya patlama söz konusu olabilir. Bu durumlarda acil cerrahi gerekir. Bazen fallop tüpü yırtılmamış olsa bile metotreksat tedavisinden fayda göremeyecek hastalarda da ameliyat gerekebilir. Bu durumlarda, ektopik gebelik tüpten çıkarılabilir veya gebelikle birlikte tüm tüp çıkarılabilir.

If the ectopic pregnancy has been diagnosed late, and if termination of the pregnancy has been delayed, the tubes may be stretched, ruptured, or burst. Such cases require urgent surgical intervention. Sometimes, even if the fallopian tube is not ruptured, the patients who will not get benefit from the methotrexate treatment may also be taken under operation. In that case, the ectopic pregnancy may be removed from the tube, or the whole tube may be removed together with the pregnancy.

Ameliyat nasıl yapılır?

How is the operation performed?

Ameliyat tipik olarak laparoskopi ile yapılır. Bu prosedür, karındaki küçük kesiklerden sokulan ince, ışıklı bir kamera kullanır.

This operation is typically performed through laparoscopy. This procedure uses a thin, lighted camera inserted through small incisions in the abdomen.

Ektopik gebelik (dış gebelik)önlenebilir mi?

Can the ectopicpregnancy be prevented?

Çoğu zaman ektopik gebelik önlenemez.

Mostly, the ectopic pregnancy cannot be prevented.

Ektopik gebelik (dış gebelik)gelecekteki gebelikleri etkileyebilir mi?

Can the ectopicpregnancy affect the future pregnancies?

Ektopik gebelik geçirdiğinizde, bir sonraki gebeliklerinizde dış gebelik oluşma riskiniz artmaktadır. Gelecekteki gebelikler sırasında, doktorunuz gebelik kesesinin doğru yerde büyüdüğünü doğrulayana kadar ektopik gebeliğin belirtileri ve semptomları için dikkatli olmalısınız. Gebelik öncesi ve sürasince düzenli olarak kontrollerinizi yaptırmalısınız.

When you have experienced an ectopic pregnancy, the risk of ectopic pregnancy in your future pregnancies increases. During your future pregnancies, you must watch out for symptoms of ectopic pregnancy until your doctor verifies that your gestational sac is growing in the right place. You must have yourself checked out regularly before and during your pregnancy.

Bu haber 62 kez okundu.
Sağlık - 09:24 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

YAZARLARIMIZ

 • Ordu Ulubey İlçesinin Kurucusu Çepni Uluğ Bey’in Mezarı Bulundu !

  Ordu iline bağlı Ulubey ilçesinin kurucusu Uluğ Bey’in mezarı Prof. Dr. Necati DEMİR’in araştırmaları sayesinde bulundu. Bu çok sevindirici haber bölgemizin yerel tarihinin aydınlanması açısından çok çok önemlidir. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre Ulubey ilçesi, veba hastalığı nedeniyle Ordu Gölköy ilçesinin Şimşirlik köyünden gelenlerin kurduğu bir ilçedir. Verilen bilgilere göre […]
 • Touman (Teoman) ve Modu (Metehan) Kimdir?

  Herkesin Teoman olarak bildiği fakat asıl ismi Touman’dır.  Touman Bilinen ilk  Hun hükümdarıdır. MÖ. 221 ve MÖ. 209 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Hatta bilinen ilk Türk hükümdarı da denilebilir. Touman hangi yılda Hun hükümdarı olduğu bilinmez fakat MÖ.221yılındaHun hükümdarı olarak biliyoruz. MÖ.209’da Modu (Metehan) babasını öldürüp hükümdar olmuştur. Touman, Çinlilere karşı yenilmişti. Çinli okunuşa göre […]
 • Şalpazarı Tarımının Yıllar İçerisinde Değişimi

  Yücel KAYA Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya […]
 • Gazeteci-Haberci Parti ve Kişi Kalemşörlüğü Yapmamalı ! Toplum Zedelenmemeli #susamam

  Umudumuz odur ki toplum önünde görünen bu şahsiyetler aklını başına devşire. Habercilik ve gazetecilik ile uğraşan insanların isimleri çoğu zaman yayın yaptıkları mecralarla bütünleşir. Özellikle küçük yörelerde kişi ile elinde tuttuğu mecra hemen hemen aynı olguları, aynı çizgiyi temsil eder. Şöyle ki: Kişinin bireysel olarak söyledikleri, bireysel olarak sosyal medyasından yaptığı paylaşımlar onun gazeteci-haberci kimliği […]
 • TRABZONSPOR’UN KOZU MESUT ÖZİL

  Fenerbahçe için ligin en zorlu deplasmanı kuşkusuz Trabzon deplasmanıdır. Ligin bitimine 15 maç kala 26.ncı haftanın zorlu maçı bu gün 19.00 da Trabzon’da oynanacaktır. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına oranla Fenerbahçe maçları hep farklılık yaratmıştır. 1974 – 75 ten bu yana en çok konuşulan, mücadelesi bol, kıran kırana geçen maçlar olmuştur. Bu akşam da öyle olacaktır. […]

HABER LİSTESİ

 • 01
  Tüm Türkiye SMA Hastası Demir Ali İçin Seferber Olmuştu… Demir Ali Savaşı Kazandı !
  SMA Hastası Demir Ali mutlu sona ulaşıldı. Aslen Trabzon Şalpazarı’lı olan ve Ordu’da yaşayan  Avukat İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin  evlatları olan SMA hastası Demir Ali için yurt dışında tedavi masraflarını karşılanması için 90 günlük kampanya sonucunda 2.1 milyon euro toplanmış 6 Aralık 2020 tarihinde tedavi olmak için yurt dışına gitmişti. SMA HASTASI DEMİR […]
 • 02
  Touman (Teoman) ve Modu (Metehan) Kimdir?
  Herkesin Teoman olarak bildiği fakat asıl ismi Touman’dır.  Touman Bilinen ilk  Hun hükümdarıdır. MÖ. 221 ve MÖ. 209 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Hatta bilinen ilk Türk hükümdarı da denilebilir. Touman hangi yılda Hun hükümdarı olduğu bilinmez fakat MÖ.221yılındaHun hükümdarı olarak biliyoruz. MÖ.209’da Modu (Metehan) babasını öldürüp hükümdar olmuştur. Touman, Çinlilere karşı yenilmişti. Çinli okunuşa göre […]
 • 03
  “Ezik Futbol ve Haklı Mağlubiyet”
  Süper ligin 27. haftasında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe’ye 1-0 yenildi. Trabzonspor ezik, çaresiz ve beyinsiz futbol sergilemiştir. Fenerbahçe ise haklı galibiyet almıştır.  Çünkü Fenerbahçe çok daha iyi oynadı. Trabzonspor taraftarları 1 hafta boyunca boşuna beklemiştir. Bugün Trabzonspor hiçbir şey yapmadı. Abdullah Avcı’nın fazla yapacağı bir şey yok. Demek ki Trabzonspor kadrosu Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi […]
 • 04
  TRABZONSPOR’UN KOZU MESUT ÖZİL
  Fenerbahçe için ligin en zorlu deplasmanı kuşkusuz Trabzon deplasmanıdır. Ligin bitimine 15 maç kala 26.ncı haftanın zorlu maçı bu gün 19.00 da Trabzon’da oynanacaktır. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına oranla Fenerbahçe maçları hep farklılık yaratmıştır. 1974 – 75 ten bu yana en çok konuşulan, mücadelesi bol, kıran kırana geçen maçlar olmuştur. Bu akşam da öyle olacaktır. […]
 • 05
  Dev Maç (TS -FB)
  Süper ligin 27. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç yarın 19:00’da başlayacak. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Trabzonspor da virüs vakaları iyileşmiştir. Abdülkadir Parmakta iyileşti. Bu maçta safa kınalı olmayacak. Fenerbahçe de ise, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci olmayacak. Bu maçta taraftar olsaydı yüzde 51’de olsa Trabzonspor […]

VİDEO GALERİSİ

E-BÜLTENE KAYIT OL

Bültenimize kayıt olarak son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.