14° Parçalı az bulutlu

Bahçeli: Joe Biden, CHP’nin üst aklıdır

ABD’deki seçimlerde Demokratların lider adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye ait aralık ayında sarfettiği kelamlara bir defa daha reaksiyonunu lisana …
Türkiye - Ağustos 20, 2020 11:48 A A

ABD‘deki seçimlerde Demokratların lider adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye ait aralık ayında sarfettiği kelamlara bir defa daha reaksiyonunu lisana getiren MHP Genel Lideri Bahçeli, “Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme maksadı neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir” sözünü kullandı.

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yedi aydır reaksiyon vermediler, neden artık?” tenkidine de reaksiyon gösteren Bahçeli, “CHP Genel Lideriyle birlikte parti sözcülerinin Biden’ın açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden mahrum, millete mensubiyet şuurundan yoksun bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir” dedi.

Gündeme ait yazılı açıklama yapan Bahçeli, şu tabirlere yer verdi:

“ABD’nin Demokrat Partili Lider adayı Joe Biden’in yedi ay önce lisana getirdiği hasımlık ve hıyanetle perçinlenmiş çarpık açıklamaları siyaset ve ülke gündemini derinden etkilemiştir. Biden’in karanlık mazisi ve karmaşık müktesebatı Türkiye’nin egemenliğine ve kutlu varlığına yönelik suikast teşebbüsünün hiç de rastlantısal olmadığını çok net gözler önüne sermiştir. ABD’nin Başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunması hiçbir halde pak ve mazur gösterilemeyecektir. Bahse husus şahsın Obama devrinde ABD’nin Lider Yardımcılığı vazifesini üstlenmesi, son yedi ay içinde Demokrat Parti’den lider adaylığı düzeyine ulaşması elbette Türkiye aksisi kelamlarını ciddiye alınmasını gerektirmektedir.

Geçmişte ülkemize reva görülen baskı ve dayatmaların Obama ve Biden’in periyodunda daha da şiddet ve hız kazandığı ulusal hafızalarda kayıtlıdır. Ortadoğu’ya düzenlenen sistematik ve kanlı atakların, Türkiye aleyhine terör örgütleriyle kurulan bağ ve irtibatların özellikle bu iki lekeli ismin iktidar vaktine rastladığı çok yeterli bilinmektedir. Dahası 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde ABD’nin o tarihteki idaresinin ne kadar tazyik ve etkisinin olduğu bir öbür muammalı ve şaibeli tartışma bahsidir. Bir ülkenin seçimle vazifeye gelmiş Cumhurbaşkanı’nı devirme maksadı neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir.

Biden mayası ve mizacı itibariyle yakayı ele vermiştir. Bilhassa 1945 yılından beri Türkiye’nin içine düştüğü toplumsal, siyasal ve ekonomik buhranların iç mihrak ayağı olduğu kadar sevk ve yönetim noktasında bulunan dış mihrak ayağı da vardır ve bilinmektedir. Bu kapsamda dış mihrak vakıasını hayali olarak gören mağlup ve müflis siyasi garabetlerin Türkiye’nin yakın tarihinde kıymetli vazifeler üstlenmiş olmaları düşündürücü ve ıstırap verici bir diğer açmazdır. Yakın tarihimiz tıpkı vakitte darbeler tarihidir ve bu tarihin içinde dost görünen, müttefik olduğunu sav eden ülke ve ülkelerin tezgah ve kumpasları iç karartıcı derecede fazladır.

Ulusal Gayret yıllarında bileğimizi bükemeyen, yüreğimizi teslim alamayan, bağımsızlığımızı tasfiye edemeyen Haçlı zihniyeti, ilerleyen yıllarda dolaylı vasıtalarla Türkiye’nin yıkımına odaklanmış, bu nedenle de saçtığı zehri kızılcık şerbeti diye yutturmaya çalışmıştır. Biden çürük tabirleriyle yetiştiği sömürgeci muhitin bütün dokusuna nüfuz eden zalim ve hunhar anlayışı hezeyan içinde temsil ve tescil etmiştir.

Türkiye yükseldikçe, ayak bağlarından kurtuldukça, kendi yazgısına sahip çıkıp kendi geleceği hakkında tek belirleyici epey zalimler dimağlarında sakladıkları alçak senaryoları gün ışığına çıkarmaya başlamışlardır. Düne kadar demokrasi, özgürlük ve insan hakları üzere parlak kavramların içine döşenen, palavra ve riyayla süslenmiş aldatıcı kelamlara iliştirilen emperyalist istekler geldiğimiz bu basamakta volkan ağzı üzere patlamıştır. Türk ve Türkiye düşmanlığının şifresi artık kırılmış, failler, figüranlar ve fiilleri ulu orta meydana çıkmıştır. İktidar olmak için ruhunu İblis’e bile satmaya hazır vaziyette bekleyen köksüz ve kimliksiz devşirmelerin global güç merkezlerinde icazet arayışları, yalnızca iktidarın değil Türkiye’nin de kaybına hizmetleri çürümüş Biden kadar tehlikeli bir hadise olarak karşımızdadır. Onursuz bir çıkarı gururlu bir duruş ve vatan sevgisine değişmeye amade olan siyasi bedbahtların varlığı ülkemiz ismine tarifsiz ve bahtsız bir meseledir.

Biden’in bedel ödemesi gerektiğini vurguladığı Cumhurbaşkanımızı ve iktidarını, darbe yerine seçimle devirme daveti, bunu ise muhalefeti evvelkinden farklı olarak daha güçlendirip destekleme hedefi iki tarafı keskin bir bıçaktan farklı değildir. Muhalefet olarak kast ettiği malum partilerin bugüne kadar verdiği reaksiyonlar sönük, silik ve etkisizdir.

CHP Genel Lideriyle birlikte parti sözcülerinin Biden’in açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden mahrum, millete mensubiyet şuurundan yoksun bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir. İşbirlikçi ve kukla HDP ile yeniden bu ülkenin eline avucuna bakan İP’in ürkek, korkak ve çekimser tutumları ibretlik bir durumdur. Muhalefeti desteklemekten bahseden bir emperyaliste muhalefetin bildirisi cılız, çürük ve zorakidir.

CHP’nin 37’inci olağan Büyük Kurultayı’nda dostlarıyla iktidar olacağını duyuru eden Kılıçdaroğlu’nun, dost kataloğunun hangi sayfasında Biden’in bulunduğunu, bugüne kadar iki tarafın teyit ettiği aracılarla temas kurup kurmadığını açıklaması aziz Türk milletine namus borcudur. Açığa kavuşturulması, üzerindeki esrar perdesinin kaldırılması gereken bir öteki önemli ve muhataralı husus ise şudur: Cumhur İttifakı’nın karşısında tesis edilen ve birbirleriyle uzaktan yakından alakası olmayan Zillet İttifakı’nın ana ortaklarını çatısı örülmüş bir siyasi proje şemsiyesi altında bir ortaya getiren menfur el, melun göz kime ya da kimlere aittir? Kaldı ki Biden’in İstanbul Büyükşehir Başkanlığı Seçimleriyle ilgili de ahkâm kesmesi her açıdan kuşku uyandırıcıdır.

Bu evrede Zillet İttifakı’nın sütunlarını diken zulmet lobisinin açık hüviyetini bilmek Türk milletinin en doğal ve ertelenemez hakkıdır. Atatürk’ün kurduğu partinin FETÖ ile PKK’nın çekim alanına kapılması, emperyalizme sessiz kalması, ulusal sıkıntılara duyarsız ve duygusuz yaklaşması, hepsinden değerlisi takip ettiği muhalefet stratejisini Türkiye’nin aleyhine icra etmesi bir yanda akıl tutulmasıyla öbür yanda siyasi tutsaklıkla izah edilebilecektir.

CHP geçmişini çiğneyip geleceğini temlik ve haciz ettiren yozlaşmış ve işbirlikçiliğe gömülmüş bir siyaset modelidir. Joe Biden CHP’nin üst aklıdır. Türkiye’nin bölünme ihalesini açıp pazarlık tarzıyla yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden CHP’nin kan bankasıdır. Son günlerdeki şaibeli yorum ve kifayetsiz tavırlar ayrıca bir kelama yer ve gerek bırakmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hayranlık uyandıran, hürmetle anılan Ulusal Gayret’in yapıtıdır. Bu yapıtın yağma ve talanını, demokrasimizin ve devletimizin heba ve israfını gönlünde, gündeminde ve siyasi görüşünde mahfuz tutan kim olursa olsun hüsran yaşayacak, ağır bir bozgunla tanışacaktır.

İstiklalimizi çiğnemek isteyen her şeyden evvel 83 milyonun tamamının cansız vücuduna basmak durumundadır. Biden’in ilaveten 3 Kasım 2020’de yapılacak ABD Başkanlık Seçimi’ne Türk düşmanlarının takviyesini alabilmek için Türkiye’ye meydan okuması aynısıyla zıt dönecek, emperyalizmin tetikçisi olan bu kovboyun Allah’ın müsaadesiyle yenilgisine kapı açacaktır.

Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki haklı gayreti memleketler arası hukuka uygundur ve global hesapları alt üst etmiş, taşları yerinden oynatmıştır. Yunanistan’ın etrafımızda provokasyona yeltenmesi, kıta sahanlığı uyuşmazlığıyla deniz yetki alanları konusunda ihtilaf çıkarması beyhude bir çabadır. Akdeniz yahut Ege’de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır halde ödeyecektir. Fransa’nın Akdeniz’e iki savaş uçağıyla bir firkateyn sevk etmesi vaki krizin tırmanmasından öbür bir manaya gelmeyecektir.

Türkiye’nin Libya’da barış, huzur ve istikrarın inşa edilmesine dönük faaliyetlerini sekteye uğratmak isteyen paralı askerler, İsrail’in taşeronu Birleşik Arap Emirlikleriyle başka bölge ve global güçler rüzgar ekerken fırtına biçeceklerdir. Türkiye kara ve deniz hudutlarını yeri gelirse güç kullanarak savunacaktır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bütün ögeleriyle tetikte ve teyakkuzda, Türk milleti de dualarıyla arkalarındadır.

Mali’de yaşanan askeri darbe, Belarus’da yaygınlaşan protestolar, Beyrut Limanı’nda yaşanan yıkıcı patlama, Yunanistan’ın Batı Trakya ve Ege’de sürdürdüğü tahrikleri, Ermenistan’ın tacizleri, Atlantik ile Pasifik ortasındaki kutuplaşma, global iktisada hakim olan sakinlik, KOVİD-19’un yol açtığı risk ve belirsizlikler önümüzde çok tehlikeli bir sürecin günbegün ivme kazanacağına işarettir. Türk milleti karşısındaki pürüzleri birlik ve dayanışma ruhuyla aşacaktır. Hiçbir işgal ve ihanet teşebbüsüne kuşkusuz müsaade edilmeyecektir. Zillet İttifakı emperyalizmin biberonuyla beslenmesinin trajik sonuçlarına bihakkın mahkûm olacaktır. İstiklal için birlik istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır. Cumhur İttifakı’nın muazzam vakarı ve mücadeleci varlığıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hakim, hadim ve haysiyetli kazanımlarıyla Türkiye’nin bağımsızlığı, bekası, birliği, kardeşliği ve geleceği sağlam ve sarsılmaz teminata kavuşacaktır. Yolu hakikat olanın yükü ağır olsa da, bu yük emsalsiz vatan ve millet sevdasıyla omuzlanacaktır. Türkiye’yi ayağından zincirlemeye, önünü kesmeye, üzerinde hain hesap yapmaya hiç kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir.”

Bu haber 58 kez okundu.
Türkiye - 11:48 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

YAZARLARIMIZ

 • Ordu Ulubey İlçesinin Kurucusu Çepni Uluğ Bey’in Mezarı Bulundu !

  Ordu iline bağlı Ulubey ilçesinin kurucusu Uluğ Bey’in mezarı Prof. Dr. Necati DEMİR’in araştırmaları sayesinde bulundu. Bu çok sevindirici haber bölgemizin yerel tarihinin aydınlanması açısından çok çok önemlidir. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre Ulubey ilçesi, veba hastalığı nedeniyle Ordu Gölköy ilçesinin Şimşirlik köyünden gelenlerin kurduğu bir ilçedir. Verilen bilgilere göre […]
 • “Abdullah Avcı bu anlayıştan vazgeç.”

  Süper ligin 35. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Berabere kalmasının sebepleri: Abdullah Avcı’nın 1-0’a yatması, Trabzonsporlu futbolcuların vakit geçirme anlayışı, kural doğru fakat her zaman tekrarlanıyor mu? hayır. Yani hakemin de etkisi var. Maçın gollerini Djanny ve Boupendza (P) attı. Trabzonspor ve Hatayspor maç boyunca çok etkili olamadı. Trabzonspor’un 1-0’dan sonra […]
 • Şalpazarı Tarımının Yıllar İçerisinde Değişimi

  Yücel KAYA Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya […]
 • Gazeteci-Haberci Parti ve Kişi Kalemşörlüğü Yapmamalı ! Toplum Zedelenmemeli #susamam

  Umudumuz odur ki toplum önünde görünen bu şahsiyetler aklını başına devşire. Habercilik ve gazetecilik ile uğraşan insanların isimleri çoğu zaman yayın yaptıkları mecralarla bütünleşir. Özellikle küçük yörelerde kişi ile elinde tuttuğu mecra hemen hemen aynı olguları, aynı çizgiyi temsil eder. Şöyle ki: Kişinin bireysel olarak söyledikleri, bireysel olarak sosyal medyasından yaptığı paylaşımlar onun gazeteci-haberci kimliği […]
 • TRABZONSPOR’UN KOZU MESUT ÖZİL

  Fenerbahçe için ligin en zorlu deplasmanı kuşkusuz Trabzon deplasmanıdır. Ligin bitimine 15 maç kala 26.ncı haftanın zorlu maçı bu gün 19.00 da Trabzon’da oynanacaktır. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına oranla Fenerbahçe maçları hep farklılık yaratmıştır. 1974 – 75 ten bu yana en çok konuşulan, mücadelesi bol, kıran kırana geçen maçlar olmuştur. Bu akşam da öyle olacaktır. […]

HABER LİSTESİ

 • 01
  “Abdullah Avcı bu anlayıştan vazgeç.”
  Süper ligin 35. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Berabere kalmasının sebepleri: Abdullah Avcı’nın 1-0’a yatması, Trabzonsporlu futbolcuların vakit geçirme anlayışı, kural doğru fakat her zaman tekrarlanıyor mu? hayır. Yani hakemin de etkisi var. Maçın gollerini Djanny ve Boupendza (P) attı. Trabzonspor ve Hatayspor maç boyunca çok etkili olamadı. Trabzonspor’un 1-0’dan sonra […]
 • 02
  “MÖ.31 ve MS.13 Yılları Arasında Tahta Geçen Asya Hun Hükümdarları:”
  Hu-han-ye öldükten sonra devletin başına MÖ.31’de “Fu-chu-lei jo-ti” ünvanlı Chü-mo-ch’e geçmiştir. Bu hükümdar, 10 yıl tahtta kalmıştır. 10 yıl içerisinde herhangi bir akınlar yoktur. Daha çok devletin idare sistemiyle uğraşmıştır. Devleti teşkilatlandırmaya ve toparlamaya çalışmıştır. Üvey annesi Wang Chao-chün’ü kendine eş yapmıştır. MÖ.28’de Hun beyi elçilik göreviyle Çin’e yollandı. Bu bey, ülkesine dönmek istemedi. Han […]
 • 03
  “Trabzonspor-Hatay Maçı”
  Süper ligin 35. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Hatayspor ile oynayacak. Maçın yarın 16.00’da başlayacak. Maçın hakemi Zorbay küçük olacak. Trabzonspor’da Victor Hugo cezalı olduğu için oynamayacak. Yunus ve Trondsen de olmayacak. Yarın ki maçta yine Ekuban da olmayabilir. Hatayspor’da ise, Selim Ilgaz ve Akintola olmayacak. Trabzonspor ve Hatayspor tarihte 2. kez karşılaşacaklar. İlk maçı Trabzonspor […]
 • 04
  “Asya Hun Devletinde Hu-han-ye MÖ.58-31) ve Chih ch’i (MÖ.54-36)Dönemi:”
  Asya Hun devleti, Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. MÖ.51’de Hu-han-ye Çin’deki Han hanedanına bağlandı. Bazı batı bölgelerinde yaşayan küçük devletler de yavaş yavaş Çin’e bağlanıyor. Chih-chih ise, Kuzey Moğolistan’da hüküm sürüyor fakat ağır şartlar olduğu için ili ırmağı vadisine göçmüştür. Burada Wusunlar vardır. Çinliler, strateji uygulayarak Hu-an-ye’nin elçisine Chih-chih elçisine göre daha çok […]
 • 05
  “Trabzonspor yine beraberlik aldı.”
  Süper ligin 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor’da Victor Hugo 86.dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor, 10 kişi kalana dek Rizespor’u karşı üstünlük kurdu fakat çok net pozisyonlara giremedi. İlk yarıda Trabzonspor’un 3 pozisyonu vardı fakat Rize kalecisi topları kurtardı. Rizespor sadece duran toplardan etkili olmaya çalıştı fakat onlar da gol atamadı. […]

VİDEO GALERİSİ

E-BÜLTENE KAYIT OL

Bültenimize kayıt olarak son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.